Friday, November 22, 2013

MihimihiKia Ora Tatou
Greetings to us all

Kua harere mai nei
(who) Have Come Here

Ki Tenei Whare
To This House

Ki Te Mihimihi
To greet

i Te tangi
The Sorrow

Ka nui Te Aroha
Great is The Love

Mo to koutou kaha
For your Support

Ki te huihui mai
In Assembling/Gathering

Ke te awhina
Support / Help

i te reo Maori
The Maori Language

e pa ana ki tenei wananga
concerning this school of learning


No comments: